O mnie

Jednolite studia magisterskie ukończyłam na Uniwersytecie Łódzkim.
Na bieżąco aktualizuję i poszerzam swoją wiedzę. Rozwijam umiejętności poprzez udział w szkoleniach, konferencjach i w ramach studiów podyplomowych. Udzielam wywiadów eksperckich dla mediów: m.in. w TVP Łódź oraz Radio Łódź.

Swoją pracę z Klientem rozpoczęłam uczestnicząc w praktykach oraz licznych wolontariatach na oddziałach psychiatrii ogólnej oraz leczenia uzależnień. Doświadczenie zdobywałam pracując
jako psycholog i terapeuta w szpitalach, przychodniach, placówkach opiekuńczo ? wychowawczych, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej.

Image

Konsultacje psychologiczne i terapia

W swojej pracy skupiam się empatycznym rozumieniu trudności i wspieram moich Klientów w radzeniu sobie z nimi. Podczas wizyt poświęcam całą swoją uwagę pacjentowi, staram się zawsze również dokładnie tłumaczyć pewne mechanizmy
i zależności, aby pacjenci mogli w pełni korzystać z wizyt.
Posiadam doświadczenie w pracy:

 • z dziećmi w każdym wieku;
 • z młodzieżą (także zdemoralizowaną, doświadczającą przemocy, porzucenia, traumy);
 • z dorosłymi;
 • z seniorami.

Istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji on ? line.

Opiniowanie i diagnoza

 • Opinie psychologiczne na potrzeby spraw sądowych, głównie w sprawach rodzinnych tj.
  w sprawach rozwodowych, w sprawach dotyczących opieki nad dziećmi
  i przyznania praw rodzicielskich, w sprawach dotyczących opiniowania
  na temat stanu dziecka, wpływie sytuacji
  na dziecko, niechęci dziecka do kontaktów z rodzicem, predyspozycjach rodzicielskich, dawaniu rękojmi należytego sprawowania opieki
  nad dzieckiem
 • Opinie po wypadkach i traumach.
 • Badania osobowości, badania rozwoju dziecka, badania więzi w rodzinie, badania postaw rodzicielskich, badania do procesu adopcyjnego i inne.

Współpraca

Działając we współpracy z Instytutem Analiz Psychologicznych i Psychoterapii
w Łodzi w ramach Opiniodawczego Zespołu Niezależnych Specjalistów przygotowuję analizy oraz ekspertyzy psychologiczne.

OZNS, który jest alternatywą dla OZSS (dawniej RODK) jest organem doradczym
dla sądów w całej Polsce, na ich zlecenie sporządza opinie dotyczące rodzin, rodziców
i dzieci, opiniuje także w sprawach karnych oraz prowadzi mediacje.

Opinie Zespół sporządza zarówno na potrzeby sądów jak i osób prywatnych, chcących ustalić predyspozycje rodzicielskie, rodzaj
i siłę więzi między rodzicem i dzieckiem lub między małżonkami, wiarygodność członka rodziny, stan zdrowia psychicznego i wiele innych.

Jednym z kluczowych zadań Zespołu jest sporządzanie niezależnych, obiektywnych opinii w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich.

Opinia jest wydawana po przeprowadzeniu specjalistycznego badania, zgodnie
z zakresem posiadanych
i wymaganych do udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na postawioną tezę, kompetencji specjalistów.

Badani przed przystąpieniem do badań są szczegółowo informowani o przebiegui procedurze procesu diagnostycznego.

Czas przeprowadzenia badań zależny jest m.in. od złożoności sprawy i ilości osób biorących udział
w badaniu, dynamiki przeprowadzanych wywiadów oraz potrzeb i możliwości badanych.