Image

Konsultacje psychologiczne i terapia

W swojej pracy skupiam się empatycznym rozumieniu trudności i wspieram moich Klientów w radzeniu sobie z nimi. Podczas wizyt poświęcam całą swoją uwagę pacjentowi, staram się zawsze również dokładnie tłumaczyć pewne mechanizmy
i zależności, aby pacjenci mogli w pełni korzystać z wizyt.
Przyjmuję:

  • dzieci;
  • młodzież;
  • dorosłych;
  • seniorów.

Istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji on ? line.

Image

Opiniowanie i diagnoza
Psychologia sądowa

  • Opinie psychologiczne na potrzeby spraw sądowych, głównie w sprawach rodzinnych tj. w sprawach rozwodowych, w sprawach dotyczących opieki nad dziećmi i przyznania praw rodzicielskich, w sprawach dotyczących opiniowania na temat stanu dziecka, wpływie sytuacji na dziecko, niechęci dziecka do kontaktów z rodzicem, predyspozycjach rodzicielskich, dawaniu rękojmi należytego sprawowania opieki nad dzieckiem
  • Opinie po wypadkach i traumach.
  • Badania osobowości, badania rozwoju dziecka, badania więzi w rodzinie, badania postaw rodzicielskich, badania do procesu adopcyjnego i inne.
  • Opinie wydane przez Opiniodawczy Zespół Niezależnych Specjalistów jako alternatywa dla opinii OZSS (wcześninej RODK).

Współpraca

Działając we współpracy z Instytutem Analiz Psychologicznych i Psychoterapii
w Łodzi w ramach Opiniodawczego Zespołu Niezależnych Specjalistów przygotowuję analizy oraz ekspertyzy psychologiczne.

OZNS, który jest alternatywą dla OZSS (dawniej RODK) jest organem doradczym
dla sądów w całej Polsce, na ich zlecenie sporządza opinie dotyczące rodzin, rodziców
i dzieci, opiniuje także w sprawach karnych oraz prowadzi mediacje.

Opinie Zespół sporządza zarówno na potrzeby sądów jak i osób prywatnych, chcących ustalić predyspozycje rodzicielskie, rodzaj
i siłę więzi między rodzicem i dzieckiem lub między małżonkami, wiarygodność członka rodziny, stan zdrowia psychicznego i wiele innych.

Jednym z kluczowych zadań Zespołu jest sporządzanie niezależnych, obiektywnych opinii w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich.

Opinia jest wydawana po przeprowadzeniu specjalistycznego badania, zgodnie
z zakresem posiadanych
i wymaganych do udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na postawioną tezę, kompetencji specjalistów.

Badani przed przystąpieniem do badań są szczegółowo informowani o przebiegui procedurze procesu diagnostycznego.

Czas przeprowadzenia badań zależny jest m.in. od złożoności sprawy i ilości osób biorących udział
w badaniu, dynamiki przeprowadzanych wywiadów oraz potrzeb i możliwości badanych.