O mnie

Jednolite studia magisterskie ukończyłam na Uniwersytecie Łódzkim w 2013 r. Na bieżąco aktualizuję i poszerzam swoją wiedzę. Rozwijam umiejętności poprzez udział w szkoleniach, konferencjach i w ramach studiów podyplomowych. Udzielam wywiadów eksperckich dla mediów: m.in. w TVP Łódź oraz Radio Łódź. Brałam udział jako prelegent podczas konferencji dotyczącej przemocy wobec dzieci w ramach kampanii „19 dni”.

Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie:
 • kwalifikacji pedagogicznych,
 • diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Aktualnie jestem słuchaczką studiów podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej.

Swoją pracę z Klientem rozpoczęłam uczestnicząc w praktykach oraz licznych wolontariatach na oddziałach psychiatrii ogólnej, leczenia uzależnień, dziennym oraz oddziale leczenia nerwic. Doświadczenie zdobywałam pracując jako psycholog, terapeuta i diagnosta w szpitalach, przychodniach, poradni zdrowia psychicznego, placówkach opiekuńczo - wychowawczych, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

Od 2019 roku prowadzę własną praktykę psychologiczną, w ramach której zajmuję się diagnozą psychologiczną (więzi w rodzinie, funkcji poznawczych, osobowości, temperamentu, diagnozą psychologiczno - pedagogiczną), terapią psychologiczną, prywatnym opiniowaniem psychologicznym na potrzeby spraw sądowych - cywilnych (głównie rodzinnych) oraz karnych. Opiniuję także dla Sądów Okręgowych jako biegły ad hoc. Pracuję jako psycholog w licznych projektach, dotyczących m.in. pomocy osobom niesamodzielnym, niepełnosprawnym oraz wykluczonym społecznie a także osób z zaburzeniami odżywiania. Prowadzę warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców z zakresu poszerzenia kompetencji rodzicielskich, budowania więzi, radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi.

Opiniowanie i diagnoza

 • Opinie psychologiczne na potrzeby spraw sądowych, głównie w sprawach rodzinnych tj. w sprawach rozwodowych, w sprawach dotyczących opieki nad dziećmi i przyznania praw rodzicielskich, w sprawach dotyczących opiniowania
  na temat stanu dziecka, wpływie sytuacji na dziecko, niechęci dziecka do kontaktów z rodzicem, predyspozycjach rodzicielskich, dawaniu rękojmi należytego sprawowania opieki nad dzieckiem.
 • Opinie po wypadkach i traumach.
 • Badania osobowości, badania rozwoju dziecka, badania więzi w rodzinie, badania postaw rodzicielskich, badania do procesu adopcyjnego i inne.

 

 

Konsultacje psychologiczne i terapia

W swojej pracy skupiam się empatycznym rozumieniu trudności i wspieram moich Klientów w radzeniu sobie z nimi. Podczas wizyt poświęcam całą swoją uwagę pacjentowi, staram się zawsze również dokładnie tłumaczyć pewne mechanizmy
i zależności, aby pacjenci mogli w pełni korzystać z wizyt.

Posiadam doświadczenie w pracy:

 • z dziećmi w każdym wieku;
 • z młodzieżą (także zdemoralizowaną, doświadczającą przemocy, porzucenia, traumy);
 • z dorosłymi;
 • z seniorami.

Istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji online.