KKM – Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej

Autor: Mieczysław Plopa (2008)

Wiek: Dorośli

Procedura: Badanie indywidualne lub grupowe, czas badania – nieograniczony

Opis: Kwestionariusz jest przeznaczony do badania zachowań komunikacyjnych w małżeństwie. Na kwestionariusz składają się dwie formy: jedna z nich przeznaczona jest do oceny własnych zachowań komunikacyjnych, druga ? do oceny zachowań partnera. Każda z tych form ma po 30 pozycji, obydwie badają trzy główne wymiary komunikacji w małżeństwie: wsparcie, zaangażowanie i deprecjację. Dwa pierwsze wymiary można dodatkowo interpretować bardziej szczegółowo (wsparcie lub zaangażowanie zorientowane na ogólne samopoczucie partnera oraz wsparcie lub zaangażowanie zorientowane na konkretne problemy partnera). Osoba badana ustosunkowuje się do każdego ze stwierdzeń na pięciostopniowej skali.

Zastosowanie: dla psychologów zajmujących się problematyką małżeństwa ? do diagnozowania mocnych i słabych stron komunikacji w małżeństwie; do badań naukowych.

Normy: opracowane na podstawie wyników 3396 osób badanych różniących się wiekiem, wykształceniem, stażem małżeńskim; stenowe, opracowane osobno dla kobiet i mężczyzn w wieku 20 – 60 lat.