KKMiP – Komunikacja w bliskich związkach

Autorzy: Maria Kaźmierczak, Mieczysław Plopa

Wiek: Dorośli

Proceura: Badanie indywidualne lub grupowe, czas badania – nieograniczony

Narzędzie jest rozszerzonym i pogłębionym opracowaniem Kwestionariusza Komunikacji Małżeńskiej KKM

Zastosowanie: może ułatwiać osobom zajmującym się analizą bliskich związków (zarówno w perspektywie diagnostycznej i terapeutycznej, jak i naukowobadawczej) lepsze odczytywanie poziomu i jakości komunikacji między partnerami w bliskim związku. Przedstawione narzędzie badawcze umożliwia spojrzenie na związek z perspektywy (każda badana osoba ocenia siebie i partnera). Treści zawarte w książce (w tym kilkanaście badań trafnościowych) mogą ułatwiać głębsze rozumienie relacji między partnerami, co pozwoli na lepsze określenie kierunku działań terapeutycznych.