KSP – Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych

Autor: Mieczysław Plopa (2008)

Wiek: Dorośli

Procedura: Badanie indywidualne lub grupowe, czas badanie – nieograniczony

Opis: Kwestionariusz jest przeznaczony do badania stylów przywiązaniowych w relacjach partnerskich (romantycznych). Narzędzie składa się z 24 stwierdzeń, po 8 dla każdej z trzech skal pozwalających na diagnozowanie różnych stylów przywiązaniowych: stylu bezpiecznego, stylu lękowo-ambiwalentnego oraz stylu unikowego. Osoba badana ustosunkowuje się do każdego ze stwierdzeń na siedmiostopniowej skali.

Normy: stenowe, osobno dla kobiet i mężczyzn w wieku 20 – 60 lat.