MMPI-2 Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości

Autorzy: James N. Butcher, John R. Graham, Yossef S. Ben?Porath, Auke Tellegen, W. Grant Dahlstrom

Wiek: Dorośli w wieku 18 ? 69

Procedura: Badanie indywidualne i grupowe

Opis: jest samoopisowym kwestionariuszem osobowości. Zadaniem badanego jest ustosunkowanie się do 567 stwierdzeń dotyczących różnych zachowań i przekonań. Wyniki inwentarza mogą być ujmowane na 121 skalach, w tym na skalach kontrolnych i klinicznych.

Zastosowanie: Stosuje się przede wszystkim w diagnozie klinicznej do oceny osobowości i zaburzeń psychicznych (hipochondria, depresja, zaburzenia lękowe, schizofrenia, paranoja i in.). Znajduje on także zastosowanie w obszarach nieklinicznych (przesiewowe badania kandydatów do pracy, rekrutacja na studia, pobór wojskowy).