FCZ-KT Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu

Autorzy: Bogdan Zawadzki, Jan Strelau (1997)

Wiek: młodzież, dorośli

Procedura: badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu, przeciętnie 30 minut. Opis: Kwestionariusz do diagnozy podstawowych, biologicznie zdeterminowanych wymiarów osobowości, opisujących formalne aspekty zachowania. Kwestionariusz ma charakter samoopisowy. Składa się ze 120 pozycji. Pozycje tworzą 6 skal, dotyczących: Żwawości, Perseweratywności, Wrażliwości sensorycznej, Reaktywności emocjonalnej, Wytrzymałości i Aktywności. Teoretyczną podstawę kwestionariusza stanowi Regulacyjna Teoria Temperamentu przedstawiona w pracach J. Strelaua.

Zastosowanie: W poradnictwie zawodowym, wychowawczym, w badaniach naukowych i klinicznych., do diagnozy temperamentu.

Normy: Normy staninowe, opracowane na podstawie badania próby obejmującej przeszło 4000 osób, podane są dla sześciu grup wieku (15 – 19 lat, 20 – 29 lat, 30 – 39 lat, 40 – 49 lat, 50 – 59 lat i 60 – 80 lat), oddzielnie dla mężczyzn i kob