RISB – Test Niedokończonych Zdań Rottera

Autorzy: J. B. Rotter, M. I. Lah, J. E. Rafferty

Wiek: Dzieci, młodzież, dorośli.

Procedura: Badanie grupowe lub indywidualne; bez ograniczenia czasu

Opis: składa się z 40 trzonów, czyli początków zdań, które badany ma uzupełnić.

Zastosowanie: RISB jest narzędziem służącym do oceny nieprzystosowania. Ma trzy wersje: dla dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych. Uzyskane rezultaty pozwalają rekomendować RISB w diagnozie indywidualnej, która ma służyć wykrywaniu osób wymagających pomocy psychologicznej oraz dokonywaniu selekcji kandydatów do prac wymagających odpowiedzialności i opanowania. W diagnozie indywidualnej można przeprowadzać analizę jakościową wyników RISB.