MSEI – Wielowymiarowy Kweostionariusz Samooceny

Autorzy testu: E. J. O’Brien i S. Epstein

Autor polskiej adaptacji i podręcznika: Diana Fecenec

Wiek: Młodzież, dorośli

Procedura: Badanie grupowe lub indywidualne; czas badania nieograniczony,

Opis: Kwestionariusz służy do badania samooceny ogólnej i szczegółowej. Składa się z 11 skal – dziewięć z nich bezpośrednio dotyczy poczucia własnej wartości, jego ogólnego poziomu oraz ośmiu komponentów odnoszących się do szczegółowych aspektów funkcjonowania człowieka, takich jak: kompetencje, bycie kochanym, popularność, zdolności przywódcze, samokontrola, samoakceptacja moralna, atrakcyjność fizyczna i witalność. Ponadto zawiera skalę do oceny spójności obrazu siebie świadczącej o efektywności procesu samopoznania, a także skalę pozwalającą ocenić poziom potrzeby aprobaty społecznej. Kwestionariusz składa się z 116 pozycji testowych, do których badany ustosunkowuje się na pięciostopniowej skali.

Zastosowania: Dobrze udokumentowana trafność teoretyczna sprzyja wykorzystywaniu narzędzia w badaniach naukowych. Kwestionariusz może być również stosowany w diagnozie indywidualnej uwzględniającej nie tylko ocenę wyniku na tle innych osób, lecz także analizę wewnętrznego zróżnicowania samooceny (podręcznik zawiera przykłady takiej analizy profilowej).

Normy: stenowe, opracowane osobno dla kobiet i mężczyzn w trzech grupach wieku: 16 – 19 lat, 20 – 64 lat i 65 – 79 lat.