CECS – Skala Kontroli Emocji

Autorzy: M. Watson i S. Greer

Adaptacja: Z. Juczyński

Wiek: dorośli

Procedura: badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu

Opis: CECS składa się z trzech podskal, z których każda zawiera siedem stwierdzeń dotyczących sposobu ujawniania gniewu, depresji i lęku. Służy do pomiaru subiektywnej kontroli gniewu, lęku i depresji w sytuacjach trudnych; jest przeznaczona do badania zdrowych i chorych osób dorosłych.