CISS – Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych

Autorzy testu: N. S. Endler, J. D. A. Parker

Polska adaptacja: Piotr Szczepaniak, Jan Strelau, Kazimierz Wrześniewski

Wiek: młodzież, dorośli

Procedura: badanie grupowe lub indywidualne; bez ograniczenia czasu

Opis: Kwestionariusz do diagnozowania stylów radzenia sobie ze stresem. CISS składa się z 48 stwierdzeń dotyczących różnych zachowań, jakie ludzie mogą podejmować w sytuacjach stresowych. Badany określa na 5-stopniowej skali częstotliwość, z jaką podejmuje dane działanie w sytuacjach trudnych, stresowych. Wyniki ujmowane są na trzech skalach: SSZ – styl skoncentrowany na zadaniu; SSE – styl skoncentrowany na emocjach; SSU – styl skoncentrowany na unikaniu. Ten ostatni styl może przyjmować dwie formy: ACZ – angażowanie się w czynności zastępcze i PKT – poszukiwanie kontaktów towarzyskich.

Zastosowanie: do celów badawczych i praktycznych, na przykład jako narzędzie w badaniach kwalifikacyjnych na określone stanowiska pracy w pewnych zawodach (policjanci, strażacy, wojskowi, kierowcy), czy w badaniach osób ubiegających się o zezwolenie na posiadanie broni.

Normy: stenowe dla osób z trzech grup wieku: 16 – 24 lat, 25 – 54 lat i 55 – 79 lat oraz dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej.