IPP – Inwentarz do Oceny Płci Psychologicznej

Autor: Alicja Kuczyńska (1992)

Wiek: Dorośli

Procedura: Badanie grupowe; bez ograniczenia czasu

Opis: IPP jest narzędziem służącym do oceny płci psychologicznej jednostki. Płeć psychologiczna rozumiana jest jako spontaniczna gotowość do posługiwania się wymiarem płci w odniesieniu do siebie i świata. IPP składa się z 35 pozycji (15 – skala Kobiecości, 15 – skala Męskości, 5 – pozycje neutralne), na które odpowiada się stosując 5-stopniową skalę ocen.

Zastosowanie: przede wszystkim do celów badawczych.

Normy: wyniki ocenia się odnosząc je do mediany w próbie normalizacyjnej. Podane są mediany (także średnie i odchylenia standardowe) dla studentów.