STAIC Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla dzieci

Autorzy testu: C. D. Spielberger, C. D. Edwards, R. E. Lushene, J. Montuori, D.Platzek

Autorzy polskiej adaptacji: C. D. Spielberger, T. Sosnowski, D. Iwaniszczuk

Wiek: Dzieci, młodzież

Procedura: Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu

Opis: STAIC jest narzędziem przeznaczonym do badania lęku rozumianego jako przejściowy i uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki oraz lęku rozumianego jako względnie stała cecha osobowości.

STAIC składa się z dwu podskal, z których jedna (C-1) służy do pomiaru lęku-stanu, a druga (C-2) – lęku-cechy. Pytania składające się na podskale umieszczone są po obu stronach jednego arkusza testowego. Każda podskala składa się z 20 pozycji, na które badany odpowiada wybierając jedną z czterech skategoryzowanych odpowiedzi.

Zastosowanie: do diagnozy przesiewowej – w celu wyłonienia dzieci, które mogą mieć trudności w funkcjonowaniu szkolnym oraz indywidualnej – przy diagnozie przyczyn niepowodzeń szkolnych; skala C-1 może być przydatna dodatkowo w badaniach eksperymentalnych wymagających rejestrowania zmian nasilenia lęku a skala C-2 w wykrywaniu dzieci o skłonnościach neurotycznych.

Normy: dla uczniów w wieku 10 – 14 lat.