STAI Inwentarz Stanu i Cechy Lęku

Autorzy testu: C. D. Spielberger, R. L. Gorsuch, R. E. Lushene

Autorzy polskiej adaptacji: C. D. Spielberger, J. Strelau,  M. Tysarczyk, K. Wrześniewski

Wiek: Młodzież w wieku 15 i 16 lat, dorośli (21 – 79 lat), żołnierze zasadniczej służby wojskowej

Procedura: Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu

Opis: STAI jest narzędziem przeznaczonym do badania lęku rozumianego jako przejściowy i uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki oraz lęku rozumianego jako względnie stała cecha osobowości. STAI składa się z dwu podskal, z których jedna (X-1) służy do pomiaru lęku-stanu, a druga (X-2) – lęku-cechy. Pytania składające się na obie skale umieszczone są po obu stronach jednego arkusza testowego. Każda podskala składa się z 20 pozycji, na które badany odpowiada wybierając jedna z czterech skategoryzowanych odpowiedzi.

Zastosowanie: Do diagnozy przesiewowej i indywidualnej; skala X-1 przydatna dodatkowo w badaniach eksperymentalnych wymagających rejestrowania zmian nasilenia lęku.

Normy: Dla młodzieży w wieku 15 i 16 lat, dla osób w wieku 17-18 lat, dla osób dorosłych w wieku 21 – 79 lat oraz dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej